Cele i zadania

Cele i zadania

Cele i zadania

 • dążenie do umasowienia uprawiania nordic walking
 • popularyzacja nordic walking we wszystkich dostępnych formach i środkach masowego przekazu;
 • opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów zawodów;
 • szkolenia i podnoszenia kwalifikacji instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy nordic walking we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami;
 • nawiązanie kontaktów sportowych z zagranicznymi organizacjami sportowymi;
 • organizowanie współzawodnictwa sportowego wraz z pełną rejestracją wyników, statystyk i wymaganej dokumentacji;
 • realizacje spraw związanych z opracowywaniem zasad oraz nadawaniem zawodnikom licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym;
 • zapewnienie warunków organizacyjnych i pomocy materialnej dla działalności sportowej członków zrzeszenia;
 • inicjowanie i rozwijanie współpracy z producentami sprzętu i urządzeń do nordic walking;
 • wnioskowanie i nadzorowanie projektowania i budowania tras do nordic walking.
 • reprezentowanie nordic walking w organizacjach krajowych i międzynarodowych;

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem