Wymagania i zasady uzyskiwania uprawnień

Wymagania i zasady uzyskiwania uprawnień

1.Wymagania :

 • posiadanie uprawnień instruktora lub przewodnika nordic walking lub posiadanie uprawnień sędziego innych organizacji i innych dyscyplin lub ukończone studia kierunkowe o profilu wychowanie fizyczne lub udokumentowane uczestnictwo w zawodach nordic walking PZNW (minimum 5 imprez);
 • wiek do 60 lat
 • oświadczenie o niekaralności ( formularz);
 • odpowiedni stan zdrowia ( oświadczenie –formularz ).

2.Zasady przystąpienia :

 • formularz zgłoszeniowy z akceptacją zasad;
 • formularz oświadczenie o stanie zdrowia;
 • formularz oświadczenie o niekaralności;
 • uczestnictwo w 8 godzinnym szkoleniu w tym 2 h szkolenia z pierwszej pomocy;
 • odbycie stażu kwalifikacyjnego w obrębie roku od ukończenia kursu kwalifikacyjnego na 2 zawodach PZNW lub zawodach pod patronatem PZNW z udziałem sędziów PZNW (stażysta otrzymuje wynagrodzenie w wys. 50 % stawki ryczałtu sędziowskiego);
 • odbycie szkolenia i zaliczenie stażu kwalifikacyjnego uprawnia do otrzymania licencji i koszulki sędziego.

3.Zasady licencjonowania sędziów i przedłużania uprawnień :

 • licencja wydawana jest na okres jednego roku kalendarzowego (przedłużana corocznie)
 • dane sędziego i okres ważności licencji wpisywany jest do rejestru sędziów widniejący na stronach PZNW

Dopuszczone barwy stroju sędziego :

 • czerwona koszulka/polar/ bluza/bezrękawnik/kurtka sędziego
 • czarne/grafitowe/granatowe spodnie, spodenki /leginsy
 • białe/czerwone skarpetki

Warunki używania i przedłużenia licencji :

 • sędziowanie w ciągu roku kalendarzowego minimum na 2 zawodach organizowanych przez PZNW lub pod patronatem PZNW z udziałem sędziów PZNW;
 • udział w konferencji (szkoleniu ) on-line organizowanym corocznie przez PZNW w formie on-line lub realnego spotkania;
 • odpowiedni stan zdrowia;
 • etyczne zachowanie podczas zawodów PZNW ( bez wulgaryzmów, alkoholu );
 • dochowanie ustalonych barw ubioru w czasie zawodów;
 • brak karalności za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko systemowi
 • bankowemu, karnoskarbowe albo inne popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 • nie posługiwanie się licencją i strojem sędziego PZNW na zawodach i wydarzeniach nie organizowanych przez PZNW;
 • nie wykorzystywanie wizerunku , logotypów ,symboli PZNW i licencji do celów zarobkowych i własnej działalności gospodarczej;
 • nie wykorzystywanie wizerunku, logotypów ,symboli PZNW i licencji , ubioru PZNW do promowania wydarzeń, zawodów lub własnej działalności, które nie są organizowane przez PZNW lub pod patronatem PZNW;
 • pozytywna ocena sędziego głównego PZNW /Zarządu PZNW uwzględniająca jakość sędziowania;
 • aktywność podczas zawodów, uczestnictwo w rocznej konferencji, zawodach;
 • wniesienie corocznie jednorazowo opłaty w wysokości 45 zł na cele statutowe PZNW (koszt wydania nowej licencji i koszty administrowania).

PZNW nie zwraca opłaty za szkolenie w przypadku nie odbycia stażu;

W przypadku nie zaliczenia wymaganego stażu nie wydaje się licencji oraz koszulki sędziego.

Wyjątki /odstępstwa do przedłużenia licencji lub przystąpienia do szkolenia :

 • na podstawie udokumentowanego wniosku można wydłużyć czas odbycia stażu lub przystąpienia do opłaconego szkolenia o kolejny rok w przypadku udokumentowanej choroby/pobytu w szpitalu na podstawie wniosku zainteresowanego;
 • na wniosek Sędziego Głównego lub Prezesa Zarządu PZNW.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem